நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தும் TGTE TV அங்குரார்ப்பணம் – 22.07.2018

உலகப்பரப்பெங்கும் பரந்து வாழுகின்ற மக்களை ஒரே அணியாக்கி தேசியம் நோக்கி பயணிக்கின்ற செயற்பாடுகளை ஐநா வரை தமிழர் தரப்பால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 22, 2018 /EINPresswire.com/ —

தாயகம், தேசியம், தன்னாட்சியுரிமை எனும் தொனிப்பொருளுடன் இயங்கும் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தேசிய விடுதலை தொடர்பான செயற்பாடுகளை உலகம் எங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்லவும் மக்கள் மத்தியில் தேசிய விடுதலை தொடர்பான விழிப்புணர்வை உருவாக்கி தேசிய விடுதலைக்கு வலுச் சேர்க்கும் முகமாக நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தால் புதியதோர் முயற்சியாக ஊடகம் மற்றும் பொதுசன விவகாரங்களுக்கான அமைச்சினால் TGTE TV அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது.

காலம் :

22.07.2018, ஞாயிற்றுக்கிழமை

நேரம் :

மாலை 16:00 தொடக்கம் 19:00 வரை

இடம் :

Harrow Civic Centre,

2nd Floor, Station Road,

Harrow, HA1 2XY
Buses : 140,186,182

Nearest underground : Harrow & Wealdtone

Free car park available.

இணையம் மூலமாக பார்வையிட : http://www.tgte.tv/

இன்றைய நிகழ்வின் நேரடி ஒளிபரப்பு இணையத்தின் ஊடாக ஒளிபரப்பப்படும்.

http://www.tgte.tv/live-broadcast/

Phone: +44(0)7896 588 369

Email: info@tgte.yv

ஊடகம் மற்றும் பொதுசன விவகாரங்களுக்கான அமைச்சு,
நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்
+44(0)7896 588 369
email us here


Source: EIN Presswire

Retired Adult Star Nadia Ali Invites LA Fans to the Grand Opening of Beauty Bar Onai Here 2 Slay this Sunday 2pm – 4pm

Onai Malik Welcomes You to the Grand Opening of Onai Here 2 Slay

Now Living as Onai Malik Pakistan Young Woman Calls Business, Her "Never-Ending Journey"

LOS ANGELES, CA, USA , July 21, 2018 /EINPresswire.com/ — Onai Malik infamously known as the controversial Muslim Pakistan adult star, Nadia Ali, will be hosting the grand opening of her beauty bar, Onai Here 2 Slay, this Sunday, July 22nd from 2pm to 4pm, featuring a ceremonial ribbon cutting at 3pm, champagne, finger food and cupcakes and invites all well-wishers to join the celebration.

“This has been a dream of mine, years in the works and now the day is finally here, the grand opening of my own beauty bar,” says Onai. “My goal is to make Onai Here 2 Slay is the place to go for beauty, confidence and empowerment, and I want to thank all of my friends, family and fans for all of their support.”

Although Onai Malik left the adult industry two years ago, her legacy as a proud, sexual Muslim woman lives on, most recently she was written about in a New York Times Op-Ed piece last month called, “How to Be a Hoejabi,” and fans may read what another young Pakistan woman had to say about the artist formerly known as Nadia Ali here https://www.nytimes.com/2018/06/29/opinion/sunday/hoejabi-hijabi-muslim-culture.html

“Business is a never-ending journey,” says Onai. “You must continue with your chest up and your head held high.”

Onai Here to Slay is located at 6730 West Sunset Blvd., Suite 414, Los Angeles, CA 90028 and to make an appointment, you may call directly at 415-881-0225.

Find out what people are saying about Onai Here 2 Slay here https://www.yelp.com/biz/onai-here-2-slay-los-angeles .

Fans may follow Onai Here to Slay here https://www.vagaro.com/onaihere2slay/services and on Instagram at www.Instagram.com/OnaiHere2Slay. Fans may follow Onai Malik on Facebook at https://www.facebook.com/onai.malik and enjoy her brown tutorial here https://youtu.be/0jkonxDburY.

About Onai Malik:

Pakistani native Onaza Malik got her start threading brows at just 17 years old. In 2009, Onaza began working as a threader in salons, and became fascinated with the art of lash extensions when threading in 2013 at a Lash Salon in the Bay Area. Two years ago, Onaza began to really perfect her skill in both brows AND lash extensions by working house calls, which was a hit! Now offering brow tinting, Onaza loves the idea of her clients waking up in the morning to their significant other with flawless, yet natural look! Brow tinting, threading, and lash extensions are all great temporary solutions Onaza has picked up rather quickly. She also now has expertise in a semi- permanent solution: Brow Microblading! Onaza is Licensed/Certified in Brow Microblading. Onai (Pronounced O-NAY, high school nickname!) adores the self-made, high-maintenance woman, and pampering her and is exactly why she named her business Onaihere2slay!!! Book an appointment or send in an inquiry! I can’t wait to slay

# # #

Publicist: Lainie Speiser, 201-920-2777; misslainie2@gmail.com

Lainie Speiser
Lainie Speiser Publicity
2019202777
email us here


Source: EIN Presswire

Transnational Government of Tamil Eelam is Launching Its Own TV Channel Called – TGTE TV –

When: Sunday 22nd July –
Time: 4 PM to 7 PM –

Where: Harrow Civic Centre, London.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 20, 2018 /EINPresswire.com/ —

Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) is launching its own Tamil TV Channel called – TGTE TV – for news and information for viewers around the world.

LINK to the TV Channel: http://www.tgte.tv

This free TV Channel will air news, discussions, debates and transmit events live and will not show any entertainment programmes like serials, cinema songs, movies, etc.

When: Sunday 22nd July

Time: 4 PM to 7 PM

Where: Harrow Civic Centre,
2nd Floor, Station Road,
Harrow HA1 2XY
United Kingdom

Buses : 140,186 and 182
Underground : Harrow & Wealdtone
*Free car park available.*

Contact:+44(0)7896 588 369
Email:info@tgte.tv

LINK to the TV Channel: http://www.tgte.tv

Ministry of Media and Public Relations
Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE)
+44(0)7896 588 369
email us here


Source: EIN Presswire

PA State Representatives Confirmed to Attend Comfort Keepers of Montgomery County and the Main Line's Veteran Event

Comfort Keepers of Montgomery County & the Main Line will host an Honor our Veterans event July 29th

Comfort Keepers of Montgomery County and the Main Line will be hosting an Honor our Veterans event on July 29th from 12-3 pm in Haverford, PA.

Veterans are so important to our American history. It’s only right to honor and celebrate their bravery and dedication.”

— Ian Bongaardt, Owner of CK of Montgomery County & the Main Line

HAVERFORD , PENNSYLVANIA, UNITED STATES OF AMERICA, July 20, 2018 /EINPresswire.com/ — +

Comfort Keepers sincerely appreciates the services America’s veterans have performed to honor and serve our country. In honor of their services, Comfort Keepers will be hosting an Honor our Veterans celebratory event on July 29th, 2018. It has been confirmed that PA State Representatives, Alex Charlton and Greg Vitali, will be attending the event.

The Honor our Veterans event will be held at the Haverford Township Parks and Recreation Department in Haverford, PA. It begins at 12:00 pm and will go until 3:00 pm. During the celebration, friends and family will be able to hear stories from veterans, listen and sing along to patriotic music, and take home commemorative photos. Light refreshments will also be available for your enjoyment.

Comfort Keepers is honored to host two PA State Representatives, Charlton and Vitali, who have confirmed their attendance to the event. The extended support from the community and State Representatives will make this event an unforgettable day to honor our veterans.

“Veterans are so important to our American history,” said Ian Bongaardt, owner of Comfort Keepers Springfield. “We at Comfort Keepers work with many on a day to day basis.”

“It’s only right to honor and celebrate their bravery and dedication,” Bongaardt said, “I am really looking forward to this event.”

Comfort Keepers Springfield works closely with veterans on a day to day basis. Many veterans could potentially qualify for veteran benefits, which would cover the cost of in-home care. If you are in need of in-home care and are a veteran or even a spouse of a veteran, you may be offered pension benefits from the Veterans Administration.

The Veterans Improved Pension Benefit Program could be the answer to covering in-home senior care service costs. If you are questioning if you or your loved one is eligible for such benefits, Comfort Keepers is ready to help assist in the process of accessing information and evaluating eligibility for the benefits program.

Some basic requirements to qualify are as follows:
-Veteran or spouse of a veteran
-If a widow, you cannot be re-married
-65 years old or older
-Veteran that has served a minimum of 90 days of active military service
-Discharged under any condition, except dishonorably
-Must be in need of personal care services such as feeding, showering, etc.
-Falls below the annual income threshold

If you or your loved one meets any of these basic qualifications, you or they may qualify for pension benefits from the Veterans Administration. For further information and assistance, contact Comfort Keepers Springfield today to learn more.

“Many veterans and their family members are not fully informed about the benefits they can receive,” Bongaardt said, “which could potentially help cover the costs of in-home senior care and take a financial burden off of families.”

Bongaardt continued, “We hope this event will show our veteran clients, their families, and any veterans considering in-home care that we are appreciative of their services and ready to now honorably serve them.”

Comfort Keepers looks forward to celebrating America’s veterans at the Honor our Veterans event and also every day they’re taken care of through in-home care services. This event will be a time to reflect on our country’s history while embracing a healthy and happy future for our veterans.

If you would like to attend the Honor our Veterans event, please RSVP to Sharon Miller at (610) 783-7878, or visit Comfort Keepers Springfield’s website for more information.

This release was drafted by Results Driven Marketing, LLC: a full-service digital marketing, public relations, advertising and content marketing firm located in Philadelphia, PA

Ian Bongaardt
Comfort Keepers Springfield
(610) 543-6300
email us here


Source: EIN Presswire

Brutal Bigfoot Release Date Confirmed Complaint Filed Against New To The Street

First of Five

Rerelease

Eye witness testimonies of the suit designer and person who wore the suit.

Details how the film was taken

Distributor has confirmed release date for "Brutal Bigfoot". BGFT has filed a complaint against FMW Media Works for breach of contract.

Bigfoot Project Investments Inc. (OTCMKTS:BGFT)

REDWOOD CITY, CA, US, July 20, 2018 /EINPresswire.com/ — Bigfoot Project Investments Inc. traded on the OTC markets under the ticker symbol BGFT has received confirmation of the release date for the first of five films in the series know as "Brutal Bigfoot" from their distributor. The distributor is now in the process of a media campaign for the film and has asked BGFT not to disclose the actual release date. We are glad to announce that it will be released soon and look forward to a positive fan reaction to this found footage film production.

Bigfoot Project Investments Inc. has filed a complaint against FMW Media Works (New To The Street) for breach of contract. The defendant was personally served with the complaint June 29th. Details on the case can not be released while it is in litigation.

The Searching for Bigfoot expedition team is gearing up for the fall expedition, we are in the process of collecting eye witness accounts as well has pictorial, and physical evidence to plan our next exploration route across the United States. Go to the searchingforbigfoot.com website for instructions on reporting your encounters. You could be one of the lucky ones that the team meets, investigates with and shares information with. Be rewarded with your very own Searching for Bigfoot merchandise for your contribution to the research of the mysterious creature known as Bigfoot.

You can also be featured on out blog talk radio show, listen every Wednesday night at 7 pm Pacific. Real people reporting real encounters every week.

Merger candidate has been identified as a good fit for our business model. Initial due diligence has been completed by Veyo Parthers. They have initiated negotiations with a company that will enhance our financials and provide new revenue and investigation opportunities for BGFT.

Negotiations are underway with current convertible notes holders. The company plans to extinguish the debt without any additional shares being issued. August 28, 2017 note with Power Up Lending fully converted June 26th. Reserve shares were subsequently released and note was closed out.

Contact the Searching for Bigfoot expedition team to report your encounters and be included in the next expedition!

Sara Reynolds
Bigfoot Project Investments Inc.
8162690777
email us here


Source: EIN Presswire

WMPRO – The first total solver for Word-of-Mouth and Socials players

The next generation Professional Social Network incorporates a "certifier" and rating system certified by a smart contract, with a sector-specific e-commerce.

DUBAI, DUBAI, UAE, July 20, 2018 /EINPresswire.com/ — WMPRO – The first total solver for Word-of-Mouth players.

The next generation Professional Social Network incorporates a "certifier" and rating system certified by a smart contract, with a sector-specific e-commerce.

The Word-of-Mouth market is worth over 189 billion dollars and has over 116 million operators. The growing popularity of social networks has further boosted the industry and has allowed the proliferation and diffusion of "unverified" information on the real ethical-professional qualities of companies, operators, and partners.

The Eucleia platform and WMPRO blockchain satisfy the need for a decentralized, secure, inviolable, certified database, with truthful and transparent information on the features of the companies and their operators.

https://www.youtube.com/watch?v=hxsIDuRUa7o&t=15s

The developed solution to reduce risks and provide a positive impact is an ERC20 based token, liquid and tradable on all exchanges, with specific functionalities.

• WMPRO blockchain certifying system that provides ranks and reputation, payable by WMPRO tokens;
• WMPRO – Token’s own stablecoin;
• WMPRO – decentralized largest word-of-mouth shopping service platform, payable by WMPRO tokens;
• Limited supply of WMPRO Tokens
• No Additional mining

Eucleia social platform revolves around the idea of allowing users to hold onto their crypto currency and spend cash at the same time on necessary purchases of services with a unique platform that met market’s needs. All existing socials on the planet could be interested in such a technology, all existing word-of-mouth companies, referral systems and influencers as well.
The market and the impact of the project is huge and needs improvement for all involved parties. Giving credibility, offering needed services and certifying users, will support and will help the market growth. Users will display the “WMPRO certified” sticker on socials and websites. Going viral, the notoriety of the project will spread quickly as it’s already happening in few hours!
WMPRO steps in the platform because it’s blockchain allows users to be certified, and to buy needed services need in the industry using WMPRO tokens.
With WMPRO, sending and receiving crypto payment will be as easy as a simple click. Allowing for the first time a true Smart Contract between professionals in the industry of direct sales, to provide complete transparency, with every transaction and data being recorded, and visible to the public. This is in effect what the world has been waiting for, for the industry to seamlessly merge with crypto currency transactions.
Spending crypto assets in real products and services today supports crypto currency holders in gaining from any future growth in asset value.
WMPRO will be also used for special bonuses from all direct sales companies and will also be used as incentive and special benefits/gifts for referral programs. This impactful combination will create an high demand and will support the token value.
The sale is starting on july 20th with a + 40% bonus. During the sale there will be different stages of bonuses untill the end of the sale, on october 31th, 2018.

KYC is required to join the sale and purchase tokens for the TGE.
0.1 Eth is the minimum purchase required.

Exploring the opportunity and the potential numbers of the W-O-M and Referral Marketing industries together with the Socials, there’s no doubt that the idea of obtaining a better professional rating and spending WMPRO crypto assets on real products and services will support crypto currency holders on all levels.

Every challenge is an opportunity. With the growing amount of risks surrounding the word-of-mouth and socials industry and the explosion of crypto adoption, we may have the perfect recipe for a change in the future of the entire industry.

Thanks to Eucleia and WMPRO, word-of-mouth, socials, and many other professions and companies will never be the same!

Press@wmpro.io
Francesca Rossi
PR Manager

Francesca Rossi
WMPRO INTERNATIONAL LTD
+393317247963
email us here


Source: EIN Presswire

Knight Investment Limited – Alibaba Group Takes Stake in Focus Media

Alibaba Group – Companies

Alibaba, the worlds largest retailer has announced today that it plans to take a stake in digital media advertising company, Focus Media.

HONG KONG, HONG KONG, HONG KONG, July 20, 2018 /EINPresswire.com/ — Alibaba Group will acquire a minority interest in China’s Focus Media Information Technology Co. Ltd., as it looks explore new models of digital marketing, the Chinese e-commerce giant said in a filing to the New York Stock Exchange.

Alibaba will pay $1.43 billion for a 6.62% share of Shanghai-based Focus Media, whose digital advertising screens can be seen on streets, in subways and in elevators across 300 Chinese cities, reaching 200 million middle-class consumers. In addition to those pre-existing shares, Alibaba said it plans to acquire another 5% interest in Focus Media within the next 12 months.

The company also will purchase a 10% stake in an entity controlled by Focus Media founder and Chairman Jason Nanchun Jiang, which controls 23.34% of Focus Media, for $504.7 million. New Retail Strategic Opportunities Fund L.P., a non-consolidated, related party of Alibaba, will acquire a 1.37% interest in Focus Media as well. The total investment, not including the expected additional 5% purchase, will be $2.23 billion, giving Alibaba a 10.32% stake.

Alibaba positioned the investment as a part of its larger New Retail strategy. New Retail integrates the best aspects of online and offline commerce to make shopping more engaging and convenient for consumers, while offering enhanced marketing tools and more-detailed consumer analytics to merchants.

The deal offers synergies with Alimama, Alibaba’s largest digital-marketing platform, Alibaba said. By partnering with Focus Media, which has set a medium-term goal of having five million terminals in 500 Chinese cities and reaching 500 million middle-class consumers, Alibaba can offer new digital channels through which the brands selling on its e-commerce platforms can connect with these consumers and their rising spending power.

Already, Alibaba is leveraging its analytics collected from its more than 500 million users to help brands better understand and reach Chinese consumers. Called “Uni Marketing,” the use of consumer data allows brands to identify, target, reach and retain their customers across Alibaba’s entire ecosystem of e-commerce and media properties. This approach to digital marketing, which offers more advanced and reliable marketing tools to brands than traditional marketing, has always been at the core of New Retail, Alibaba said.

The two companies said they would collaborate on ways to merge offline media and digital marketing, as well as help brands transition to fully digital operations. The upgrade to “New Marketing” will support the growth of New Retail across all sectors, they said.

Knight Investment see’s this as a fantastic move for Alibaba Group. The companies expansion has barely faltered over the past few years and with the Ant Financial spin off just a few months away, we have upgraded our call on BABA to strong buy.

To find out more about the opportunities Knight Investment Limited see’s with Alibaba Group, contact us at info@knight-investment.com or visit our website www.knight-investment.com to find out more about their services and products available.

Jason Fong
Knight Investment Limited
+85258086209
email us here


Source: EIN Presswire

Megs Joins Grammy Winner Chris Stapleton, and Marin Morris, as Top Performers to Grace the Seattle Mural Amphitheater

Megs Cover Shot

Megs Cover Shot

Megs Capps Club logo 2

Megs Capps Club logo 2

Megs Little Red Hen Band

Megs Little Red Hen Band

Megs Drink Drank Drunk Shirts

Megs Drink Drank Drunk Shirts

Megs McLean in album ReelTime VR

Megs McLean in album ReelTime VR

Megs McLean Joins Grammy Winner Chris Stapleton, Marin Morris and Kasey Musgraves as Top Performers to have graced the Mural Amphitheater under the Space Needle

Walking in the footsteps of big-name musicians is really humbling and a little intimidating. It also gives me inspiration and confidence that we are on the right track; making music we love.”

— Megs Mclean

KENMORE, WASHINGTON, UNITED STATES, July 20, 2018 /EINPresswire.com/ — Megs McLean and her band will be performing on the historic Mural Amphitheatre during the Bite of Seattle July 22nd at 5 pm 2018. Other big-name performers who have played on this stage in the past include Grammy award winners Chris Stapleton, Marin Morris, and Academy of Country Music award winner Kacey Musgraves. In addition to Megs previously released songs, this performance will feature several new songs she will be recording for her much-anticipated upcoming album.

The Bite of Seattle is an annual food festival that takes place in Seattle Washington at the at the base of the Space Needle. Out of the dozens of festivals and special events held at the Seattle Center each year, the Bite of Seattle ranks among the most popular. Known locally as "The Bite", this festival is held on one weekend during the month of July. There will be more than 60 restaurants and food vendors participating and over 425,000 visitors expected to attend the festival with the main sage being among the highlighted events.

Megs McLean exclaimed: “Walking in the footsteps of big-name musicians who have graced this stage is really humbling and a little intimidating. It also gives me inspiration and confidence that we are on the right track; crossing genre boundaries and making the music that we love. Seattle is the birthplace of new sounds and I am thrilled “Crunge” is one of them.”

About Megs:              
Megs McLean is a full-time professional singer/songwriter and performer who has opened for Lorrie Morgan, Pam Tillis, and David Lee Murphy, played for Taylor Swift and Kenny Chesney audiences and headlined numerous festivals and events, including the Hard Rock Café, Cabela’s, casino’s and bars and private parties throughout the northwest. She has performed Live on Fox 28 News, been featured on MTV Live, Pure Country, VH1 Classic and radio stations throughout the nation. Megs and her band deliver an energetic mix of guitar-driven “Crunge” Country Rock Grunge originals. Her First single “It’s My Truck” gained Meg's recognition as one of the top 10 “Next Women of Country” on Spotify as well as “Country Pick of the Week”. It was recorded at the world-famous London Bridge Studios in Shoreline, WA, with Ben Smith of "Heart" on the drums, Brad Smith from Blind Melon on Bass, and Shohei Ogami on guitar.

Megs EP is available on Spotify, iTunes, Amazon and other music vendors. YouTube link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPPMQLsQyFCYEifvqqdVnJZ16kDtzdRLS
About Mural Amphitheatre:

The world-famous Space Needle serves as the backdrop for the Puget Sound Region's only mid-size amphitheater located in the heart of Seattle Center just minutes from downtown Seattle. It was designed by artist Paul Horiuchi in 1962 using 160 color variations of glass, to evoke the natural beauty and colors of the Northwest. The mural acted then and now as a sound-reflecting acoustic backdrop for an Amphitheatre stage. The Amphitheatre serves as a primary venue for concerts during the major summer festivals.

Making of MEGS McLean: "It's My Truck" a short documentary
https://www.youtube.com/watch?v=MBCoo2vAz2M

Megs McLean
Megs McLean, Inc.
000000000
email us here

Megs McLean – Don’t Speak


Source: EIN Presswire

Lerner and Rowe Tucson Back to School Event and Giveaway

Lerner and Rowe Gives Back

Join Us for Our Back to School Event in Tucson!

Lerner & Rowe Injury Attorneys is excited to announce a much anticipated Tucson Back to School Event and Giveaway.

Education is the key to success in a child’s future. Building the best foundation possible requires access to the right tools. We hope these backpacks will help inspire the kids that receive them.”

— Kevin Rowe

TUCSON, ARIZONA, US, July 19, 2018 /EINPresswire.com/ — It’s almost time for kids to head back to the classroom and hit the books. To help ease some of the back to school anxiety families might feel, Lerner & Rowe Injury Attorneys is excited to announce a much anticipated Back to School Event and Giveaway on Tuesday, July 24th in the Pizza Hut parking lot at 2943 N Campbell Ave., Tucson, AZ 85719, from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. In addition to giving away 400 backpacks and school supplies, there will also be pizza, popcorn and cotton candy to fuel the fun!

Personal injury attorney Kevin Rowe knows this event serve an important purpose. “Education is the key to success in a child’s future. Building the best foundation possible requires access to the right tools. We hope that these backpacks will help inspire the kids that receive them to do everything possible to get the most out of their time in the classroom.”

Those interested in attending are advised to arrive early as supplies are limited and will be given out on a first-come first-served basis while they last. Please contact Cindy Ernst with any questions via phone at 602-977-1900 or email at cernst@lernerandrowe.com.

More about Lerner & Rowe Injury Attorneys

Lerner & Rowe Injury Attorneys take pride in their team’s passion and commitment to helping victims seek the legal justice they deserve. For further information on Lerner and Rowe’s Tucson personal injury attorneys call (520) 977-1900.

To learn more about the criminal defense and bankruptcy legal services offered by their partner law firm Lerner and Rowe Law Group, visit lernerandrowelawgroup.com or call (602) 667-7777.

Need help understanding or filing an application for Social Security benefits? Contact our other legal partners at Social Security Disability Advocates by calling (602) 952-3200 or online at socialsecuritydisabilityadvocatesusa.com.

Connect with us on social media. Follow Lerner and Rowe on Twitter, or like our Facebook page. You can also visit lernerandrowegivesback.com to learn more about our community services that our entire legal team at Lerner and Rowe actively support.

Kevin Rowe, ESQ.
Lerner and Rowe Gives Back
(602) 977-1900
email us here


Source: EIN Presswire

WorkCast Launches Webinar Experiences Built in HubSpot, and Becomes HubSpot Connect Partner

WorkCast Webinar Splash Page

WorkCast Webinar Splash Page

WorkCast uses HubSpot’s powerful templates and workflows to create a fully branded webinar and workflow directly in HubSpot.

SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES, July 19, 2018 /EINPresswire.com/ — Seattle – July 19, 2018. WorkCast, the leading SaaS webinar vendor, has announced its integration as Connect Partner with HubSpot, a leading CRM, marketing, sales, and customer service platform. With this advanced integration, the WorkCast webinar solution fully utilizes HubSpot workflows and landing pages, saving marketers time but without compromising on brand experience or webinar quality. Attendees never leave the HubSpot experience, enhancing and simplifying the webinar experience for marketers and customers alike.

Until now, marketers would need to rely on exporting and importing data between their webinar platform and marketing automation tool, or on unreliable data integrations moving data between platforms. WorkCast’s solution removes these problems by keeping the data and event experience in HubSpot.

Marketers can now drive increased registrations, attendance and engagement to their webinars through:
Complete brand alignment for the webinar workflow through automated template creation
No plugins, downloads of Flash required for attendees or presenters
Data stored and managed directly in HubSpot with no data integrations required
Ability to create and host the live and on demand webinars directly in HubSpot pages to drive increased viewing

“WorkCast for HubSpot allows users to create entire webinar workflows directly in HubSpot with one click. Registration and confirmation pages, emails, and calendar files are automatically created in your HubSpot account in custom templates,” said Barney Brown, EVP at WorkCast. “Presenters broadcast live directly into a HubSpot page, so the inbound marketer can now spend less time on mundane webinar tasks and instead focus on high impact work to improve design and content of webinars – all without the need for developers.”

HubSpot's Connect Program is an ecosystem of valuable third-party integrations, where Certified Partners comply with a set of requirements. “At HubSpot, we’re always looking for innovative companies to bring into the inbound ecosystem,” said Brad Coffey, Chief Strategy Officer at HubSpot. “We’re excited to have WorkCast on as a Connect Partner and know they’ll bring meaningful value to our customers.”

Learn more about the integration at https://www.hubspot.com/integrations/workcast

Ends

About WorkCast
The WorkCast Corporation is a leading supplier of webinar, webcast and virtual trade show solutions and services, with over 300 enterprises using the WorkCast platform to deliver their online events. Delivering online solutions for organisations across all industry sectors, WorkCast’s platform is used for enterprise-wide applications such as sales, marketing, corporate and internal communications. Our online events platform and world class support services offer the best features and functionalities available and ensure confidence, reliability and flexibility to our customers. Learn more at http://www.workcast.com

About HubSpot
HubSpot (NYSE: HUBS) is a leading CRM, marketing, sales, and customer service platform. Since 2006, HubSpot has been on a mission to make the world more inbound. Today, over 44,500 total customers in more than 100 countries use HubSpot’s award-winning software, services, and support to transform the way they attract, engage, and delight customers. Comprised of Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, and a powerful free CRM, HubSpot gives companies the tools they need to manage the customer experience from awareness to advocacy.

HubSpot has been named a top place to work by Glassdoor, Fortune, The Boston Globe, and The Boston Business Journal. The company is headquartered in Cambridge, MA with offices in Dublin, Ireland (EMEA HQ); Singapore; Sydney, Australia; Tokyo, Japan; Berlin, Germany; and Portsmouth, NH.

Julie Molloy
WorkCast
+44 7703 672130
email us here


Source: EIN Presswire